Welkom bij Gymnastiekvereniging Excelsior

 

Gymnastiekvereniging Excelsior Zetten biedt voor alle leeftijden beweging aan. Van gymnastiek tot selectie, van peuter tot 65+. Plezier staat voorop!

Onze website wordt binnenkort vernieuwd. De belangrijkste informatie vindt u op deze pagina.

Voor het binnen sporten geldt momenteel een aangepast protocol. Raadpleeg deze informatie op de website van het NOCNSF

 

MENU

        Lesaanbod

        Lesrooster (vanaf 1 sep 2020)

        Contributie

        Ledenadministratie

        Contact

        Nieuwsbrief

        Vertrouwenspersoon en preventiebeleid

 

Ons lesrooster in Zetten (maandagavond in Herveld, nu tijdelijk in de Mammoet)

 

Heeft u interesse in ons aanbod dan kunt u vrijblijvend 2 maal komen meedoen in de lesgroep. Na de 2e proefles is contributie verschuldigd en kunt u alleen deelnemen indien een ingevuld inschrijfformulier wordt meegenomen bij de eerstvolgende les.

Maandag

8.45 9.45 u

Bodyfit

Maandag

16.00 17.30 u

Turnen - selectie 1

Maandag

17.30 19.00 u

Turnen - selectie 2

Maandag

21.00 22.00 u

Mammoet (ZETTEN !)

Dinsdag

16.00 17.00 u

Turnen - recreatie 1

Dinsdag

17.00 18.00 u

Turnen - recreatie 2

Dinsdag

18.00 19.00 u

Turnen - recreatie 3

Woensdag

14.30 15.30 u

Turnen - recreatie 4

Woensdag

15.45 17.15 u

Turnen - preselectie

Woensdag

17.00 18.30 u

Turnen - selectie 1

Woensdag

18.30 20.00 u

Turnen - selectie 2

Donderdag

9.45 10.45 u

55+ gym

Vrijdag

18.00 19.00 u

Springgym 1

Vrijdag

18.45 19.45 u

Springgym 2

Zaterdag

9.00 10.00 u

Ouder- en kindgym

Zaterdag

10.00 11.00 u

Kleutergym

 

 

Contributiebedragen per kwartaal (per 1-1-2020)

 

Ouder en kindgym

€ 37,70

Kleutergym

€ 37,70

Springgym

€ 40,05

Recreatief turnen

€ 47,50

Preselectie

€ 75,05

Preselectie woensdag + Selectie turnen maandag

€ 134,00

Selectieturnen

€ 134,00

Bodyfit

€ 48,75

55+ gym

€ 48,75

 

Naast de verenigingscontributie betaalt u ook KNGU-bondscontributie. Deze is voor juniorleden € 5,65,- per kwartaal en voor seniorleden € 6,95 per kwartaal. Bij inschrijving ontvangt u een inschrijfformulier en incassomachtiging voor het automatisch incasseren van de voor u geldende contributiebedragen. De contributies worden aan het begin van het kwartaal geпncasseerd.

Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dan dient u dit te doen tenminste 1 maand voor het einde van het kwartaal.

Krappe beurs?
Heeft u weinig te besteden en wilt u toch graag sporten in verenigingsverband? Voorheen kon u gebruik maken van de Gelrepas. Meer informatie is te vinden op de website van onze gemeente http://www.meedoeninoverbetuwe.nl/

 

Vakanties en vrije dagen

 

Hieronder vindt u de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021.

Zomervakantie 2020

12 juli t/m 23 augustus 2020

Herfstvakantie

18 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

20 december 2020 t/m 3 januari 2021

Carnaval/Krokusvakantie

14 t/m 21 februari 2021

Pasen

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Mei vakantie

2 t/m 16 mei 2021

Pinkstermaandag

24 mei 2021

Zomervakantie 2021

18 juli t/m 29 augustus 2021

 

Ledenadministratie

 

Lid worden van GV Excelsior

Om deel te nemen aan de lessen van GV Excelsior dien je lid te worden van de vereniging. Voordat je je inschrijft is het mogelijk om twee keer geheel vrijblijvend deel te nemen aan een les. Hiervoor kun je je aanmelden door een mail te sturen naar ledenadministratie@gvexcelsior.nl of vooraf bij een van de lessen te informeren of je gelijk mee kan doen. Twijfel je welke les het meest geschikt is dan geven wij graag advies.

Geef je op als lid van GV Excelsior door het inschrijfformulier en het machtigingsformulier in te vullen (deze ontvang je van de trainer) en in te leveren bij de trainer.

De inschrijvingen worden bijgehouden door de ledenadministratie. De nieuwe leden (of hun ouders) krijgen na registratie een bevestiging van de inschrijving. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 6 maanden en wordt, bij geen nader schriftelijk bericht, steeds geacht stilzwijgend met drie maanden te zijn verlengd. Door volledige invulling en inlevering van een aanmeldingsformulier wordt aan de vereniging automatische machtiging verleend tot inning van de verschuldigde contributie. De contributie wordt per incasso geпnd. Bij de eerst afschrijving van de contributie wordt ook het eenmalige inschrijfgeld (€ 8,50) en de bondscontributie afgeschreven. Voor meer info zie Contributie

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient 1 maand voor het einde van het kwartaal opgezegd te worden. Opzeggen doet u schriftelijk met een e-mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@gvexcelsior.nl) of d.m.v. een ingevuld mutatieformulier, verkrijgbaar bij de leiding en ingevuld af te geven aan de leiding of per post aan Ledenadministratie GV Excelsior, p/a Hendrik Piersonstraat 6, 6671 CK ZETTEN.

Indien u bijvoorbeeld per 1 januari wilt opzeggen, dan moet de opzegging voor 1 december door ons ontvangen zijn. Wanneer de opzegging niet tijdig is gedaan, dan wordt het lidmaatschap opgezegd per het einde van het volgende kwartaal. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Tot het einde van het lidmaatschap kunnen de lessen normaal gevolgd worden. Zonder opzegging blijft men verplicht de contributie te voldoen, ook al verschijnt men niet op de lessen.

Overige wijzigingen

Verandert je adres, je bankrekeningnummer of zijn er andere wijzigingen? Geef dit dan door aan onze ledenadministratie: ledenadministratie@gvexcelsior.nl Heeft u vragen over ons aanbod of contributie, neem dan contact op met de ledenadministratie.

 

Contact en adresgegevens

 

Onze trainingslocaties zijn De Wanmolen in Zetten (Schweitzerpark 2) en de gymzaal aan het dorpsplein te Herveld (maandagavond).

Postadres: Hendrik Piersonstraat 6, 6671 CK Zetten

KvK-nummer: 40144020

 

Bestuur

Voorzitter:

Herman Kroon

Voorzitter @ gvexcelsior . nl

Secretaris:

Annemieke Scholtus en Astrid den Hartog-den Bruinen

Secretaris @ gvexcelsior . nl

Penningmeester:

Linda Molenaar

Penningmeester @ gvexcelsior . nl

Personeelsbeleid:

Mandy van Dorland

personeel @ gvexcelsior . nl

Acties:

acties @ gvexcelsior . nl

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Open het aanmeldformulier

 

Laatste wijzigingsdatum: 27 november 2020