Ook verenigingen dienen te voldoen aan de regels gesteld in de Arbowetgeving

Arbo gaat over arbeidsomstandigheden, over ziekteverzuim en over terugkeer naar het werk na ziekte. Werkgevers willen graag zo gezond mogelijke werknemers en de werknemers zelf zijn er bij gebaat om zo lang mogelijk goed en prettig te kunnen werken. 

Om ondernemers en verenigingsbestuurders te helpen en om te zorgen dat duidelijk is wat goede arbeidsomstandigheden zijn, zijn er wettelijke voorschriften (Arbowet). De Arbeidsinspectie handhaaft die voorschriften.

De belangrijkste regel is: Arbo regel je binnen het bedrijf/vereniging. De verantwoordelijkheid voor de Arbo ligt bij de werkgever, bij de vereniging dus. In de uitvoering van de regels hebben zowel de werkgever als de werknemer hun verantwoordelijkheden.

 

Wat moet?

De Arbowet stelt o.a. de volgende zaken:

Het werk moet zo georganiseerd zijn dat de veiligheid en de gezondheid niet in gevaar komt. Werkplekken moeten aangepast zijn aan de mogelijkheden van de mensen die er werken. Het werktempo moet door de werknemer beïnvloed kunnen worden. Als dit niet mogelijk is moeten er voldoende pauzes en afwisselingen zijn. In onveilige situaties moet de werkgever voor voldoende veiligheidsmaatregelen zorgen. 

De werkgever is verantwoordelijk voor bescherming tegen agressie, geweld, pesterijen en seksuele intimidatie. 

Dit soort zaken komt aan de orde in de afspraken die per bedrijf/vereniging opgesteld moeten worden.

Dit heet het Arbobeleid.

Andere verplichtingen: Verplicht contract met een arbodienst.

De salarisadministratie en contracten hebben wij uitbesteed bij Sportkader Nederland, dit is de formele werkgever. 

Wij zijn als vereniging de fysieke werkgever.

Sportkader Nederland heeft een contract afgesloten met een Arbo-dienst. Via hen voeren wij een ziekteverzuim en re-integratiebeleid.  (In onderzoek: bestuur gymvereniging Excelsior)

Conclusie: onze vereniging wil voldoen aan de eisen die in de Arbo-wet gesteld worden. Dit is goed voor zowel technische leiding als leden.

Scroll to top